Llegir online “Free” de Chris Anderson

Chris Anderson, redactor en cap de Wired, després del seu èxit “The Long Tail” va publicar “Free“, un llibre sobre freeconomics o l’economia del gratuït. Ara es pot llegir el llibre online:

FREE (full book) by Chris Anderson