Linkua: idea anticrisi.

En aquests moments de crisi es necessiten empreses anti-crisi, és a dir, empreses que s’adaptin a la crisi o que aprofitin oportunitats degudes a la crisi.
Com deia Botín, ‘el que no et mata, et fa més fort’.
Empreses que venguin productes o serveis que ajudin a l’estalvi o a controlar les despeses.
En aquest sentit, Linkua ofereix un servei que no només crea ocupació (a profes d’arreu) sinó que també redueix els costos de fer classes d’idiomes. Crec que és un servei que pot ajudar a fer front a la crisi.

Els nostres competidors, també ho han sabut veure i argumentar.