Sortim de comptes

Al tenir un fill, un aprèn paraules que fins llavors no li havia calgut emprar: "canastilla", "moisés", "arrullo", "polainas", "ranita", "camiseta de batista", etc.

Ni es mou ni és nou.

Això és un moisès. Crec. Sembla que no és un bressol ja que els bressols han de permetre un moviment de balanceig. Tampoc ser si dir moisès és català. En tot cas és un llitet de nen. I no qualsevol nen, és el de l'Olivial. Però no és nou, no. Com a mínim té 36 anys per que també va ser el que vaig fer servir jo en les meves primeres nits en aquest món.

Tot esperant l'Olivia. (Foto: Mamma Sofia Dedorson)

Posted via email from Ignasi Capdevila