Tag Archives: Llei de la dependència

Conferència: Llei de la dependència, oportunitat per a la innovació empresarial

L'oient aplicat sóc jo.
L'oient aplicat sóc jo.

Ahir vaig assistir a una conferència a ESADE sobre la nova llei de la dependència, per un interès en conèixer el sector i les noves oportunitats que ofereix aquest mercat en clara expansió que és la sanitat de la tercera edat.

Resumeixo els punts més significants, sense redactar.

Més info sobre el sector: http://www2.esade.es/guiame//flashes/sectoriales/serviciossociales/

Conferència organitzada pel club “salut i farma” d’Esade

15 Abril09

Introducció de Rodrigo Rama:

 • Llei de la dependencia arriba en un temps en crisi.
 • Negoci ètic
 • Pocs marges
 • Intensiu en coneixement, persones
 • Rendible al llarg termini
 • Oportunitats inmobiliàries actualment
 • A punt de sortir una llei de residencies
 • Col.laboració de sector public i privat

Marc pérez, Director General de Hartmann Espanya

 • Llei dependencia, llei 39/2006
 • Real decret 9/1996, 15gener
 • 17 CCAA a espanya, 17 realitats legals
 • Al 2025 es preveu que hi haurà 10,4 milions de persones a Espanya amb més de 65 anys. Al 2050, 16,4 milions.

Cesar Castel, Director de divisió medical&science d’Adecco

 • Falten metges a Espanya actualment
 • Som 45 miliions habitants, inmigració ha sigut molt elevada en els últims anys,
 • Creixement esperança vida
 • Increment serveis privats i capacitat econòmica
 • Més CAP, més metges necessaris
 • Fuga de cervells, sous eren baixos i metges emigraven
 • Llei dependència, 30.000 professionals seran necessaris en el futur

Manel Valls,Director de Fundació sociosanitaria de Manresa

 • Llei 39/2006, ho canvia tot
 • Copagament fins al 2015, després 100% CCAA
 • 1000 places residenvia assistida, majorment 70% privats. És un sector privat
 • Inexistència xarxa pública
 • Concursos administratius no serveixen per a aqeust sector (no son projectes puntuals sinó que ténen una continuitat.
 • Crisi ha portat demanda de residències.

Rafael Barba, Resp. de PRODEP del deprt de salut de la Gene de Catalunya.

 • De la beneficiència a la universalitat
 • Iniciativa politica
 • Universalitat pero copagament
 • Finançament estat-CCAA
 • Complexitat de gestió: hi intervénen CCAA-estat-ajuntaments
 • Ajuntaments resp atencio domiciliaria
 • Despesa en dependència: 0,4 a 1,5 del PIB
 • Al 2012 , caldran 3400 residencies i 1184 centres de dia, però ja s’han fet moltes infrastructures en els últims anys i no cal ampliar el nombre de llits.
 • Sous baixos, poc reconegut el treball dels cuidadors
 • Exigencies per part dels usuaris seran més altes
 • Necessitat de acreditació de professsionals
 • Assegurança de la dependència com nou impost potser seria necessari